Plzeňské ikony 2012

PLZEŇSKÉ IKONY 2012

doc. ak. mal. Josef Mišteradoc. ak. mal. Josef Mištera, ilustrátor, grafik, malíř, výtvarník animovaných filmů, vysokoškolský pedagog, ředitel Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni. Vysokou uměleckou školu si pro Plzeň vysnil a následně vybudoval. Založil a vede jako artdirektor mezinárodní letní uměleckou školu ArtCamp, založil a organizuje soutěž Teendesign, která má poslání přivést studenty středních škol ke studiu designu, deset let vedl výstavní program Univerzitní galerie a následně založil Galerii Ladislava Sutnara, stál u zrodu Techmania Science Center. Angažuje se v projektu Plzeň EHMK 2015 mimo jiné jako člen správní rady. Ve spolupráci se svojí ženou Petrou přivedl na svět čtyři krásné děti – Anežku, Annu Marii, Petra Josefa a Emilku.

Citace z nominací: Odešel z pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové a z Prahy za svou osudovou láskou Petrou do Plzně a v roce 1997 nastoupil na ZČU v Plzni. Zde od základu vybudoval a vede Ústav umění a designu (předstupeň Fakulty umění a designu Ladislava Sutnara), na kterém nyní studuje téměř 500 studentů ve 26 bakalářských a magisterských ateliérech. Založil Galerii Ladislava Sutnara a zasadil se o to, aby Plzeň dostala nazpět tohoto svého slavného rodáka a ten aby dostal nazpět své rodné město.

 

Ing. Jiří FrausIng. Jiří Fraus,, ředitel plzeňského nakladatelství. Nakladatelství Fraus bylo založeno v roce 1991 a od začátku se zaměřuje především na vydávání učebnic a vzdělávacích materiálů. V současné době je největším učebnicovým nakladatelstvím v tuzemsku. Portfolio nakladatelství zahrnuje učebnice od první třídy základních škol až po střední školy. Nakladatelství je známé svým inovativním přístupem, který se projevuje nejen v obsahu učebnic aplikováním nejnovějších didaktických přístupů, ale i zaváděním nových forem vydáváním elektronických interaktivních učebnic. Nakladatelství se také věnuje vzdělávání pedagogů, pro které ročně připravuje několik set odborných seminářů se zaměřením na moderní formy výuky a využívání moderních informačních technologií při výuce. Učebnice Nakladatelství Fraus získaly řadu ocenění, mezi nejvýznamnější patří několik titulů Nejlepší evropská učebnice.

Citace z nominací: Dlouhodobě si vážím podnikatelské poctivosti a osobní vytrvalosti Jiřího Frause. […] O tom, že je po celou dobu své existence smysluplná, svědčí jak uznání českých učitelů, tak mnohá mezinárodní ocenění. Nakladatelství Fraus a osoba jeho ředitele tak významně reprezentují nejen město Plzeň, ale i celou naši zemi.

 

Ing. arch. Jan SoukupIng. arch. Jan Soukup, zakladatel Atelieru Soukup, autor rekonstrukcí významných staveb v Plzni a v západních Čechách, odborník na historickou architekturu, výtvarné umění a historii, zejména města Plzně. Předseda občanských sdružení na obnovu památek Rokycanska a Klášter Chotěšov. Autor mnoha publikací a přednáškových cyklů o historické architektuře, především o sakrálních stavbách, iniciátor a tvůrce koncepce nového Muzea církevního umění plzeňské diecéze v Plzni.

Citace z nominací: „Pohled na historii nemusí být krásný, hlavně aby byl pravdivý," říká arch. Soukup a má pravdu. Dokazuje to nejen citlivou obnovou památek na území našeho města i mimo něj, ale také celou řadou referencí a ocenění. Je uznávaným odborníkem a inspirací pro všechny, které zajímá nejen historie našeho města a jeho staveb, ale i jejich neméně důležitá budoucnost.

 

doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.,, založila střední a později první soukromou vysokou zdravotnickou školu v České republice - Vysoká škola v Plzni, o.p.s. Ta se po sedmi letech stala součástí Západočeské univerzity jakožto Fakulta zdravotnických studií. Ilona Mauritzová byla zvolena její první děkankou a nedlouho poté stanula v čele celé Západočeské univerzity jako rektorka.

Citace z nominací: Paní rektorka Mauritzová prokázala vynikající podnikatelské a manažerské nadání. Všechny její projekty, které vždy měly charakter inovativní, se ukázaly jako více než životaschopné.

 

Josef BernardJosef Bernard, generální ředitel Škoda Transportation, která je v oboru dopravního strojírenství tradiční českou firmou se silným postavením na domácím i světovém trhu. Mezi klíčové výrobky patří nízkopodlažní tramvaje, elektrické lokomotivy, metro, příměstské vlakové jednotky, trolejbusy, ale i trakční motory či kompletní pohony pro dopravní systémy. Jen za uplynulé čtyři roky investovala Škoda Transportation čtyři miliardy korun do výzkumu a vývoje nových systémů, technologií a postupů.

Citace z nominací: Josef Bernard je člověk, který začínal ve Škodovce od píky a dnes je generálním ředitelem Škoda Transportation, která je významným zaměstnavatelem pro celý region. Je nositelem Historické pečeti města Plzně z roku 2009, kterou z rukou primátora města Plzně převzal za své aktivity při sametové revoluci 1989. Málokdo však ví, že je otcem myšlenky a zakladatelem Techmania Science Centre, které hravou formou představuje vědu a techniku dětem a mládeži.

 

Karel MakoňKarel Makoň, předseda a zakladatel DES OP (Dobrovolného ekologického spolku - ochrany ptactva) a vedoucí Záchranné stanice živočichů v Plzni na Doubravce.

Citace z nominací: Osobnost spojená s přírodou, živočichy a mláďaty zvlášť. Jeho přirozeným způsobem prezentovaná práce a ekologická osvěta současně nám otevírají pomyslné „okno do nebe“, jímž poznáváme různá úskalí života zvířat a nahlíží do duše nám všem, neb se zvířaty jsme všichni spjati už od dětství. O jeho úsilí věnovanému přírodě není pochyb, jeho práce a činy jsou známy, což - jako v životě, pokud něco funguje, vyvolává dojem, že „to jde samo“.

 

Mgr. Martin Fojtíček a Mgr. Jana FojtíčkováMgr. Martin Fojtíček a Mgr. Jana Fojtíčková, založili neziskovou organizaci Ledovec, která nabízí lidem s duševním onemocněním a/nebo mentálním handicapem z plzeňského regionu podporu při udržování a zlepšování kvality jejich života v běžných podmínkách.

Citace z nominací: V jejich díle se snoubí originalita, profesionalita, lidskost.

 

 

prof. MUDr. Mojmír Petráň, CSc.prof. MUDr. Mojmír Petráň, CSc., vynálezce Mikroskopu s dvojitým řádkováním, kterým zásadním způsobem přispěl k pokroku vědy a techniky. V roce 1989 byl zvolen čestným členem Royal Microscopical Society a v roce 1990 jmenován řádným profesorem pro obor biofyzika. Svou celoživotní aktivní badatelskou prací se zařadil mezi nejvýznamnější české vědce a vynálezce. doc. MUDr. Milan Hadravský,CSc. byl spoluautorem všech patentů a mnoha publikací o tomto mikroskopu a konstruktérem či spolukonstruktérem všech jeho provedení. Zasloužil se zejména o neobyčejně rychlou konstrukci a výrobu jeho prvního experimentálního kusu v roce 1965 i o všechen jeho další vývoj. Pan Hadravský zemřel v březnu letošního roku. Titul Plzeňská ikona je mu tedy bohužel udělen in memoriam.

Citace z nominací: Vědci Mojmír Petráň a Milan Hadravský z Lékařské fakulty UK v Plzni patentovali konfokální mikroskop na bázi rotujícího Nipkowova kotouče. S tímto přístrojem (v odborné literatuře je znám pod názvem Tandem Scanning Confocal Microscope) byly poprvé získány kvalitní optické řezy silným preparátem, konkrétně mozkovou tkání. Éra konfokální mikroskopie poté začíná koncem sedmdesátých let, kdy byl zkonstruován první spolehlivý konfokální mikroskop s rozmítaným laserovým paprskem.

 

Stanislav Krpejš a Hana ZachariášováStanislav Krpejš a Hana Zachariášová, zakladatelé firmy Hannah, koncem osmdesátých let se rozhodli šít sportovní vybavení pro sebe a známé. V roce 1991 se už jejich výrobky začaly objevovat ve sportovních obchodech po celé republice a poptávka se brzy rozrostla do střední a východní Evropy. Dnes Hannah nabízí kromě spacích pytlů širokou škálu sportovního a outdoorového oblečení a vybavení: stany, batohy, boty a jejich doplňky.

Citace z nominací: Tito dva lidé spolu vybudovali velkou a kvalitní firmu Hannah - pro sport a outdoor aktivity. (…) Za dobu své činnosti Hannah sponzoroval i řadu osobností, mezi něž patřil olympionik a medailista z OH Honza Řehula, paralympionik Jirka Ježek, lyžařka Nikola Sudová.

 

ak. mal. Jaroslav Šindelářak. mal. Jaroslav Šindelář, malíř, sochař a restaurátor, absolvent pražské AVU. Založil a vede soukromou uměleckou školu Zámeček, kde zároveň vyučuje modelování a tvarování, figurální kreslení, konzervování a restaurování. Restauroval mnoho staveb v celém kraji včetně vzácných a chráněných fresek M. Alše na plzeňských domech.

Citace z nominací: Ač má restaurování i školu coby podnikání, je to velmi milý a vstřícný člověk, který to spíše dělá proto, že ho to prostě baví. Plzeň je ve svém centru velmi krásná a je krásná i díky panu Šindelářovi, je to velký inovátor v tom, jak ji dokázal proměnit ze šedivého města. Každý, kdo ho pozná, odchází obohacen. Ikona by měla nejen něco dokázat, ale mít i takové charisma, aby ikonou mohla být. To je pan Šindelář: vzácný člověk a ikona v pravém smyslu slova.

O projektu

Máte ve svém okolí někoho, kdo úspěšně a čestně podniká, je vynalézavý, přišel s něčím novým či neotřelým a obohatil tím nejen sebe, ale i své okolí? Pokud ano, neváhejte ho nominovat na Plzeňskou ikonu 2012!

 

Ve třetím ročníku ankety Plzeňské ikony, tentokrát s podtitulem „Inovátoři, průkopníci a podnikatelé“, hledáme podnikavé dobrodruhy, hrdiny a vynálezci současnosti, kteří se vydali se po neznámých stezkách, překonali nebezpečí, rizika i překážky. Přišli s něčím novým, čemu okolí moc nedůvěřovalo. Možná, že na něčem dlouho a trpělivě pracovali, aby něco zlepšili nebo vytvořili. V každém případě to bylo nové a odvážné. Inovátorem či průkopníkem může být muž i žena, může být velmi mladý anebo také už mít svůj věk. Možná někoho takového znáte, kdo se nebál žít svůj sen a jít za ním. Kdo přinesl do města, do své práce anebo do svého okolí či rodiny něco nového, co by tu bez něj/ní nebylo. Možná z ničeho vybudoval prosperující firmu, založil školu nebo úctyhodnou tradici.

 

Ambicí projektu je každý rok vybrat 10 plzeňských ikon, které budou společně v roce 2015 prezentovány jako tváře Plzně. Cílem je upozornit Plzeňany na to, jak zajímaví a inspirativní lidé kolem nich žijí a kdo se může stát v jejich životě pozitivním vzorem.

 

Projekt Plzeňské ikony, který je součástí projektu Plzeň 2015, probíhá pod záštitou primátora města Plzně Martina Baxy. Autory idey projektu jsou Denisa Haubertová a Herbert Slavík, který je také autorem portrétů zvolených ikon. Generálním partnerem je Metrostav, mediálními partnery MF Dnes a ČRo Plzeň.

 

Primátor Martin Baxa k projektu uvedl: „Uspěchanost se stává realitou našeho života, ale někteří z nás se dokázali zastavit a zamyslet se nad tím, jací vzácní a významní lidé žijí mezi námi. Není jich málo. Nechejme se inspirovat jejich životem, cestou, kterou si zvolili“.

 

Představujeme Vám Plzeňské ikony!

O fotografovi

Herbert Slavík, fotograf, držitel řady tuzemských i zahraničních ocenění, autor jedenácti fotografických publikací. Od roku 2001 se věnuje převážně fotografování portrétů. Výstava Plzeňské ikony je volně spojena s jeho úspěšnou sérií Tváře/Faces, která byla poprvé představena nejen české veřejnosti v roce 2003 a byla doprovázena stejnojmennou fotografickou publikací. Zatím poslední kniha s názvem Tváře/Faces CZ byla vydána při příležitosti českého předsednictví v Radě EU v první polovině roku 2009 a soubor portrétů byl vystaven v Bruselu.


Pravidla

Vyberte ze svého okolí osobnost, které si vážíte, protože Vás inspirovala, motivovala, případně ovlivnila. Nominujte někoho, kdo úspěšně a čestně podniká, je vynalézavý, přišel s něčím novým či neotřelým a obohatil tím nejen sebe, ale i své okolí.

 

Napište zdůvodnění svého návrhu o maximálním počtu 200 slov do rubriky nominace do 29. července 2012.

 

Vulgární, urážlivé či zesměšňující návrhy budou odstraněny, stejně jako nominace zveřejněné pod falešným jménem.

 

Z nominací vybere porota /složená z plzeňských Ikon 2011/ deset osobností, na jejichž počest uspořádáme výstavu jejich portrétů od fotografa Herberta Slavíka.